Het kerkdienst rooster is als volgt:

Datum Tijd Predikant