9:00

Predikant:Ds. Robert van Ommen
Collecte:1. Diaconie 2. Kerk
Liturgie:
otum & Groet
Zingen NLB 283:1-5 (In de veelheid van geluiden)
Gebed
Zingen Ps.20:1,2
Adventsproject (en daarna naar Schatzoekers)
Lezen: Jes.6:1-8, 7:10-14, Lc.1:26-38
Zingen LvdK 125:1-3 (O kom, o kom Immauël)
Preek: Ongeschikt en beschikbaar
Zingen NLB 439:1-4 (Verwacht de komst des Heren)
Avondmaal
- formulier V (t/m gebed)
- zingen GK17 182:1,2 (Alles in allen zult Gij voor ons zijn)
- tafel I   - afsluiten met GK17 182:3
- tafel II  - idem met 182:4
- tafel III - idem met 182:5
- dankzegging
- afsluiting met 182:6
Collectemoment (kinderen komen terug)
Gemeentegebed
Zingen Ps.89:1,2,6
Zegen

14:30

Predikant:Ds. M. van Loon
Collecte:Diaconie
Liturgie:
Psalm 80:1, 2, 10
HC zondag 14
Lucas 1:34-35 en 2:6-7
Gezang 81:1, 2, 3, 4, 6
Johannes 1:1-18
LvK gezang 1
Lvk gezang 476
Viering Avondmaal
Opwekking 268