11:00

Predikant:Stud. R. Flipse
Collecte:Kerk, Evangelisatie
Liturgie:
Opw. 281
LvdK 436:1,2,5,6,7 ‘Jezus neemt de zondaars aan’
Lezen: Psalm 23
(Kinder)lied: ‘Jezus is de goede herder’
NLB 23c
Lied: NLB 247

16:30

Predikant:Ds. H. Slotman
Collecte:Kerk
Liturgie:
Sela - Votum en groet
Joyful, joyful, we adore you
Mattheüs 20:17-28
Opwekking 268
Weerklank 451 - Leer ons uit geloof te leven
Elly en Rikkert - Geef ons vrede