Kernwaarden
We vinden het belangrijk dat de predikant de betekenis van de Bijbel kan vertalen naar onze dagelijkse leefwereld. De preken zijn doorleefd, inspirerend en woorden komen uit het hart. Hij leert ons wat God van ons vraagt in de dagelijkse praktijk en dat we steeds meer op Hem vertrouwen. We verwachten dat de predikant ons inspireert en in beweging zet.

We vinden aandacht voor de verschillende doelgroepen in de kerk belangrijk, zowel tijdens de kerkdiensten als daarbuiten. Een gesprekje met een oudere, een high five met een jongere. De predikant is sociaal betrokken en heeft aandacht voor jongeren, zij zijn immers de toekomst van de kerk! Wij willen als gemeente samen God zoeken, omzien naar elkaar en ook gastvrij zijn naar mensen buiten de kerk. We vinden aandacht voor de samenleving en weten wat daar speelt belangrijk.

We willen groeien in liefde om zo ook anderen nieuwsgierig te maken naar God. De predikant helpt ons in het omzien naar de naasten buiten de kerk. We werken samen met andere kerken en organisaties in de omgeving. Daarover denkt hij mee en werkt daaraan mee.

De meesten van ons voelen zich verbonden en betrokken bij de gemeente.
Als gemeente hebben we veel taken verspreid over de gemeenteleden en verschillende commissies in de kerk. We vragen van de predikant dat hij goed samenwerkt als onderdeel van het team. We hebben behoefte aan iemand die ons niet zo zeer leidt, maar juist stimuleert om het zelf te doen en helpt daar waar nodig is.

Kernkwaliteiten
Passie om het Woord van God in gewone en duidelijke taal te verkondigen. De predikant hecht waarde aan het samenstellen en leiden van een eredienst met een zorgvuldig gekozen liturgie en gebeden waarmee we ons verbonden voelen aan God en aan elkaar.

De predikant heeft als mens voldoende (zelf)inzicht en ervaring opgedaan om goed te onderscheiden wat de gemeente nodig heeft om te groeien in geloof. Hij wordt niet van slag gebracht door verschillende wensen en meningen en kan goed omgaan met de diversiteit en veelzijdigheid van mensen.

De predikant werkt samenbindend en weet een team van mensen om zich heen te verzamelen die aanvullen waar hij zelf niet aan toe komt.

Dit profiel is opgesteld op basis van:
• De uitkomsten van een soort gemeente-enquête en het gesprek daarover.
• Het advies van de voorbereidingscommissie om een profiel op hoofdlijnen op te stellen: niet een uitgebreid profiel maar alleen kernwaarden en kernkwaliteiten noemen.
• De beschrijving in het formulier van bevestiging dienaren van het woord:
http://www.gkv.nl/downloads/7202/Bevestiging_dienaren_van_het_woord.pdf