11:15

Predikant:Ds. Robert van Ommen
Collecte:1. Diaconie 2. Kerk
Liturgie:
In deze dienst wordt het heilig avondmaal bediend. Daarmee vieren en gedenken wij dat Jezus Zijn leven heeft gegeven om ons te verlossen van onze zonden. Jezus' lijden en sterven aan het kruis wordt zichtbaar door het breken van het brood en het uitgieten van de wijn.

Iedereen die openbare belijdenis van het geloof heeft gedaan, kan in onze gemeente deelnemen aan het avondmaal. Ook als u in uw eigen gemeente deelneemt aan het avondmaal, bent u van harte welkom om het avondmaal mee te vieren.

Liedboek 462:1, 2, 4, 6
Ruth 2
Psalm 89:1, 7
Psalm 91:1, 7, 8
Viering Heilig Avondmaal
Formulier 3
Liedboek 441:1, 3, 4, 5
Liedboek 441:6, 10
Opwekking 710


16:00

Predikant:Ds. K.S. Tamminga
Collecte:Diaconie
Liturgie:
In de middagdienst is er een tafel ter voortzetting van het heilig avondmaal voor diegenen die 's morgens niet aanwezig konden zijn.

Psalm 95:2, 3
Lukas 15:11-24
Psalm 103:5, 9
HC Zondag 46
Liedboek 342:1, 2, 3, 4, 5
Viering Heilig Avondmaal
Formulier 4
Opwekking 261