9:00

Predikant:G. Korterink (leesdienst)
Collecte:1. Diaconie 2. Kerk
Liturgie:
Votum en groet
Liedboek 328: 1, 2, 3
Lezing van de wet
Gereformeerd Kerkboek 156: 1, 2, 3, 4
Gebed
Kinderlied: Weet je dat de lente komt?
Schriftlezing: Marcus 13
Psalm 90: 1
Tekst: Marcus 13: 30-32
Preek met als thema:
LEVEN OP EEN WERELD IN BARENSNOOD
Gereformeerd Kerkboek 119: 3, 4
Dankgebed
Collecte
Opwekking 354
Zegen

Uw gift in de collecte kunt u overmaken naar
NL70 RABO 0360867022 t.n.v. Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Graag als omschrijving 'kerk 5 april' of 'diaconie 5 april' vermelden. Gemeenteleden kunnen hun gift ook via onze gemeente-app 'chrch' geven.

14:30

Predikant:Geen dienst
Collecte:Diaconie
Liturgie: