9:00

Predikant:Ds. M. van Loon
Collecte:1. Diaconie 2. Kerk
Liturgie:
Zingen: NLB gezang 480: 1, 4 “Ik wandel in gedachten”

Leefregels van God
Zingen: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht” (tekst: zie hierna)

Gebed

Lezen: Lucas 2: 8-21
Zingen: NLB gezang 481: 1, 2 “Hoor de eng’len zingen d’eer”

Preek
Zingen: GKB gezang 84: 1-6 “Wees stil en kom wat dichterbij”

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 527 “Licht in de nacht”

Zegen

14:30

Predikant:Geen dienst
Collecte:Diaconie
Liturgie: