9:00

Predikant:W.A. Oosterhof
Collecte:1. Kerk 2. Diaconie
Liturgie:
Psalm 50:1, 11
1 Koningen 21:1-16
Handelingen 4:32-37
'Leer ons om te delen' - Elly en Rickert
Matteüs 5:15
Psalm 37:9, 10 (Nieuwe Psalmberijming)
Liedboek 756:1, 2, 6
Psalm 97:1, 5

14:30

Predikant:Ds. M. van Loon
Collecte:Kerk
Liturgie:
Gezang 413:1, 2, 3
Moment van herdenking - Eeuwigheidszondag
Openbaring 21:1-7
Gezang 801:1, 2, 3
Psalm 56:3, 4 (Nieuwe Psalmberijming)
Gezang 726:1, 2, 6
Gezang 244