11:00

Predikant:Ds. P. van den Berg
Collecte:1. Diaconie 2. Kerk
Liturgie:
Gezang 95
Lucas 24:1-12
'Maria kwam bij het graf' - Elly en Rikkert
Dooplied Sela
Kinderopwekking 185
Lucas 24:36-53
Psalm 118:1 en 6
Lucas 24:39
Liedboek 218:1, 2, 4 en 5
Gezang 99

16:30

Predikant:Stud. Jeroen Bakker, Kampen
Collecte:Diaconie
Liturgie:
GK06 99:1-3 U zij de glorie
LB13 1005: Zoekend naar licht, hier in het duister
Lucas 22:39-46
LB13 130c Uit de diepten roep ik U
Johannes 18:1-11
Opwekking 805 Maak ons hart onrustig
Johannes 20:11-17
LB13 247: 1-5 Blijf mij nabij
Johannes 20:19-22
Opwekking 174 Juich, want Jezus is Heer
GK17 185:1-4 Heer wij loven en aanbidden U