11:15

Predikant:Ds. Robert van Ommen
Collecte:1. Diaconie 2. Kerstboekjes
Liturgie:
In de morgendienst zal Ruben Horstede worden gedoopt

Psalm 62:3
Opwekking 733
Ik zal er zijn - Sela
Projectlied
Ruth 3
Psalm 33:1, 7, 8
Opwekking 502
Liedboek 747:1, 2, 4, 8

16:00

Predikant:Ds. M. van Loon
Collecte:Diaconie
Liturgie:
Psalm 25:1, 2 (Vers 2 in oude berijming)
Ruth 2:4, 8-16
Liedboek 439:1, 3, 4
Liedboek 444:1, 3, 5