9:00

Predikant:Dr. R.T. te Velde
Collecte:1. Evangelisatie 2. Betrekkingen met buitenlandse kerken (BBK)
Liturgie:

14:30

Predikant:Ds. Tj. van Dijk
Collecte:Evangelisatie
Liturgie: