Jeugdvereniging 16+
Een keer per twee weken komen de jongeren ouder dan 16 jaar samen op zondagavond. Ze bespreken een Bijbelgedeelte en doen een spel om zo de band met God en elkaar te versterken. De invulling verschilt per avond en wordt voorbereid door de jongeren zelf.

Bijbelstudie 18-30 jaar
Deze groep jongvolwassenen bestudeert één avond in de maand een gedeelte uit de Bijbel. Dit jaar staat het Bijbelboek Galaten centraal. Zo leren we meer over wat God in de Bijbel tot ons wil zeggen en hoe wij daarnaar kunnen leven.

screenshot-2017-04-10-at-23-10-03screenshot-2017-04-10-at-23-09-21
Bijbelstudie bij elkaar thuis

Gespreksavonden
Vijf keer per jaar wordt er een gespreksavond georganiseerd voor iedereen vanaf 16 jaar. Elke avond heeft een ander thema dat geloofsopbouwend is. Jongeren uit de gemeente stellen een programma samen waarin we eerst samen Bijbellezen en vervolgens in groepjes in gesprek gaan over het thema. Het doel is het opbouwen en delen van ons geloof in Jezus Christus tussen verschillende generaties.

Contact: gespreksavond@hotmail.com

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert gezellige activiteiten om de onderlinge band met elkaar te versterken, zoals bowlen, klootschieten, wadlopen, een bootreis voor senioren en een barbecue.

screenshot-2017-04-10-at-23-17-50screenshot-2017-04-10-at-23-16-21
screenshot-2017-04-10-at-23-25-02screenshot-2017-04-10-at-23-21-34screenshot-2017-04-10-at-23-32-52
Wadlopen, klootschieten en een fietspuzzeltocht