Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in
met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te
verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u
te corresponderen, een afspraak te maken dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven
ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van
afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden
uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit
behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder
gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Kerkdiensten
In de kerkdiensten zullen alleen de voornamen of familienaam genoemd worden. De afkondigingen
aan het begin van een kerkdienst zullen wel compleet zijn (voornaam en familienaam), de
betrokkenen wordt vooraf gevraagd om toestemming. Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via het
platform Kerkdienstluisteren.nl via een link op deze website. De hele kerkdienst wordt uitgezonden.
Genoemde personen in de diensten hebben daar toestemming voor gegeven. In bijzondere diensten,
zoals een trouw-, doop- of rouwdienst, zal specifiek toestemming gevraagd worden om namen in de
dienst te noemen. Deze kunnen dan in z’n geheel uitgezonden en opgenomen worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen
geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons
in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. GKV
Staphorst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook
ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of
kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar
te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van
(tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij GKV Staphorst of bij derden welke met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GKV Staphorst. Vermenigvuldiging in wat voor
vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GKV Staphorst.
Als er nog vragen zijn omtrent de Algemene Verordening gegevensbescherming van de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, dan kunt u deze stellen aan de commissie bestuurlijke zaken
cbz@gkvstaphorst.nl

Privacy statement
GKV Staphorst hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken
uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze
privacy policy kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de
verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet
U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren. Heeft u bezwaar tegen
verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Indien u niet tevreden bent
over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u een klacht indienen bij onze
klachtencoördinator en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ine. Via deze
cookies krijgt GKV Staphorst inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen,
populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan GKV Staphorst de communicatie beter
afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. GKV Staphorst kan niet zien wie (welke
computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te
raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken.

Vragen, feedback en klachten
Uw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kunt u
contact met ons opnemen.